Oferta
ZUS


  • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika;
  • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna);
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna);
  • Sporządzanie informacji rocznych IWA;
  • Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;


Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem: • Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS