Oferta
KADRY
Obsługa kadrowo-płacowa - wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
  • Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);
  • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;
  • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);
  • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;
Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem: • Sporządzanie informacji PFRON